Miễn trừ trách nhiệm

Tylekeo88.io tự hào là công cụ đắc lực cho các bet thủ. Luôn nỗ lực vì một cộng đồng game thủ văn minh và bền vững nhưng https://tylekeo88.io cũng có những giới hạn trách nhiệm nhất định. Bởi vậy chính sách Miễn Trừ Trách nhiệm dưới đây sẽ thông báo những quy định và điều khoản, giới hạn trách nhiệm của website để bạn đọc nắm rõ. Quý bạn đọc xin vui lòng đọc kỹ mọi thông tin trước khi sử dụng thông tin!

Chính sách miễn trừ trách nhiệm này (gọi tắt là “Chính sách”) quy định các điều khoản và điều kiện ràng buộc bạn khi sử dụng website của https://tylekeo88.io.

Đối tượng áp dụng

Chính sách này áp dụng cho tất cả người dùng truy cập và sử dụng website https://tylekeo88.io.

Miễn trừ trách nhiệm về nội dung website

Trang web https://tylekeo88.io được Tylekeo88.io cung cấp cho mục đích thông tin chung. Nội dung của trang web này không được coi là lời khuyên hoặc khuyến nghị. Bởi vậy, https://tylekeo88.io không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại về tài sản, danh tiếng hoặc sức khỏe.

Chính sách miễn trừ trách nhiệm
Chính sách miễn trừ trách nhiệm

Chấp nhận Chính sách

Bằng việc truy cập và sử dụng website của Tylekeo88.io, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng website.

Tuyên bố về quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web https://tylekeo88.io này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, mã nguồn,… đều thuộc sở hữu của Tylekeo88.io hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bạn không được phép sao chép, phân phối, xuất bản, sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.

Tuyên bố về tính chính xác của thông tin

Tylekeo88.io nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web này. Tuy nhiên, https://tylekeo88.io không thể đảm bảo rằng tất cả thông tin đều hoàn toàn chính xác. Bạn nên xác minh thông tin trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên thông tin trên trang web https://tylekeo88.io.

Tuyên bố về tính phù hợp cho mục đích cụ thể:

Trang web này được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Tylekeo88.io không đảm bảo rằng trang web này phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn nên tự chịu trách nhiệm khi sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào.

Tuyên bố về việc không vi phạm pháp luật

Tylekeo88.io không đảm bảo rằng việc sử dụng trang web này sẽ không vi phạm pháp luật. Bạn nên tự chịu trách nhiệm về việc tuân thủ pháp luật khi sử dụng trang web này.

Tuyên bố về quyền sử đổi, bổ sung

Tylekeo88.io có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung Chính sách này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng tải trên website.

Bạn có trách nhiệm tự cập nhật Chính sách để nắm được các thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung mới nhất.

Trân trọng,

BQT Tylekeo88.io

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

x